χρήστης
συνθηματικό
θυμήσου με
 
roomap
2010-07-21 17:25
 
raspberry memo for tv app
2017-08-12 14:16
CV
2012-09-20 14:43
linux-inside
2011-09-21 19:40
python powered
2011-09-20 19:52
 
Προς το τελος του 2008 και αφού είχα εκδόσει το madpy με άδεια ανοικτού κώδικα , έγραψα ένα άρθρο γύρω απο αυτό και γενικά τα cms στο ελληνικό linux format.
madpy-article-page1
σελίδα 1

παρουσίαση madpy στο linux format - σελίδα 2
σελίδα 2


παρουσίαση madpy στο linux format - σελίδα 3
σελίδα 3

παρουσίαση madpy στο linux format - σελίδα 4
σελίδα 4