θυμήσου με
 
roomap
2010-07-21 17:25
 
Το Kaotonik.net είναι ένα web  community που παρέχει υπηρεσίες blogging , chat και το radio.kaotonik...
Το Kaotonik.net είναι ένα web  community που παρέχει υπηρεσίες blogging , chat και το radio.kaotonik.net , μια διαδραστική εφαρμογή που θα αλλάξει το τρόπο με τον οποιο σκεφτόσαστε το διαδικτυακό ραδιόφωνο μεχρι τώρα.
 Είναι ανεπτυγμένο πάνω στο madpy επίσης.